Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 8ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Γηροδοντιατρική (51223)

Γηροδοντιατρική

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κοσιώνη
 • Εργαστήριο: Προσθετικής
 • η-Τάξη DENT471

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός:

 • Να περιγράφει τις βιολογικές μεταβολές στο γήρας, καθώς και το ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό προφίλ των ηλικιωμένων ασθενών.
 • Να περιγράφει τις βιολογικές μεταβολές στο στοματογναθικό σύστημα και τα χαρακτηριστικά της στοματικής νόσου στο γήρας.
 • Να εντοπίζει τις σημαντικότερες ιατρικές, κοινωνικές, προσωπικές και οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη στοματική κατάσταση και φροντίδα στους ηλικιωμένους
 • Να αναπτύσσει ασθενοκεντρικά και ρεαλιστικά σχέδια θεραπείας με βάση τη λειτουργική κατάσταση του γηροδοντιατρικού ασθενούς, τον κίνδυνο για τη γενική και στοματική του υγεία, το ιατρικό, κοινωνικό και οδοντιατρικό του προφίλ.
 • Να επιλέγει τον τόπο παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης και τις ενδεδειγμένες τεχνικές πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης και προαγωγής της στοματικής υγείας στους γηροδοντιατρικούς ασθενείς,
 • Να συνεργάζεται στενά με το γηροδοντιατρικό ασθενή και με την ομάδα φροντίδας του
 • Να προσεγγίζει με ευαισθησία και αυτοπεποίθηση ασθενείς με σύνθετο και επιβαρυμένο ιατροκοινωνικό προφίλ

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και ηλικίας. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη Γηροδοντιατρική - οριοθέτηση γνωστικού αντικειμένου. Επιδημιολογικά δεδομένα. Βιολογία γήρανσης και στοματογήρανσης. Ψυχολογικές μεταβολές στην τρίτη ηλικία. Παθολογία γήρατος. Επικοινωνία με τον ηλικιωμένο ασθενή. Σχέδιο θεραπείας στον γηροδοντιατρικό ασθενή. Πρόληψη και προαγωγή της στοματικής υγείας στο γήρας. Διαχείριση τερηδόνας, διαβρώσεων και αποτριβών στο γήρας. Διαχείριση ενδοδοντικών προβλημάτων στο γήρας. Διαχείριση περιοδοντικών προβλημάτων στο γήρας. Προσθετικές αποκαταστάσεις στην τρίτη ηλικία. Κατ’ οίκον Οδοντιατρική. Ο επιβαρυμένος ηλικιωμένος ασθενής στην δευτεροβάθμια περίθαλψη. Διεπιστημονική συνεργασία στη φροντίδα του ηλικιωμένου. Ασκήσεις σχεδίων θεραπείας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παραδόσεις, Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κοινότητα (πρόσωπο με πρόσωπο)
 • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Διεπιστημονική εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Κλινικά περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Διαδικτυακά μαθήματα (πχ. YouTube)
 • Εκπαιδευτικό βίντεο
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεστ/ εξετάσεων
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη
 • Χρήση προσωπικής ιστοσελίδας για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων, συζήτηση κ.λπ.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Κριτική αναστοχαστική πρακτική στις εκπαιδευτικές δράσεις στην Κοινότητα, ηλεκτρονική άσκηση αυτοαξιολόγησης εικονικού ασθενούς
 • Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία