Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθηματα ΠΠΣ » Στοματολογία Ι 7ο & 8ο εξάμηνο

Στοματολογία Ι 7ο & 8ο εξάμηνο

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Διδάσκεται το: 7o & 8o Εξάμηνο
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια A. Σκλαβούνου
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας

Εκπαιδευτικό υλικό Παραδόσεις - Σεμινάρια Ηλεκτρονικά Μαθήματα Εργαστηριακή Άσκηση Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Σκοπός

Η  αναγνώριση  και  η  συσχέτιση  των  κλινικών  και  ιστοπαθολογικών  χαρακτηριστικών των παθολογικών καταστάσεων που αναπτύσσονται στο στοματικό βλεννογόνο, τους σιαλογόνους αδένες και τα οστά των γνάθων.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 8ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να  κατανοεί  την  αιτιοπαθογένεια  και  τις  κλινικές  εκδηλώσεις  των  ποικίλων συνδρόμων και δυσπλασιών του στόματος, των γνάθων και του προσώπου και τον πιθανό  ρόλο  των  διάφορων  μικροβιακών  ή  φαρμακευτικών  παραγόντων  κατά  τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
 2. Να αναγνωρίζει μικροσκοπικά κάθε μεταβολή της φυσιολογικής ιστολογικής δομής του βλεννογόνου, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων.
 3. Να  αναγνωρίζει  τις  στοιχειώδεις  παθολογικές  εξεργασίες  και  το  ιστοπαθολογικό τους υπόβαθρο.
 4. Να  διακρίνει  τις  καλοήθεις  εξεργασίες  από  τα  κακοήθη  νεοπλάσματα  που αναπτύσσονται  στο  στοματικό  βλεννογόνο,  στα  οστά  των  γνάθων  και  στους σιαλογόνους  αδένες  και  να  περιγράφει  τα  κλινικά,  ακτινογραφικά  και ιστοπαθολογικά τους χαρακτηριστικά.
 5. Να  γνωρίζει  τους  πιθανούς  παράγοντες  και  μηχανισμούς  που  εμπλέκονται  στην αιτιοπαθογένεια των νόσων του στόματος.
 6. Να  αναγνωρίζει  την  αιτοπαθογένεια  και  τις  στοματικές  εκδηλώσεις   γενικών/συστηματικών νοσημάτων

Περιεχόμενο

Σύνδρομα και δυσπλασίες του στόματος, των γνάθων, των σιαλογόνων αδένων και του προσώπου. Στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες στο βλεννογόνο του στόματος. Διαγνωστική προσέγγιση των νόσων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά όγκων και κύστεων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ενδοοστικών βλαβών των γνάθων. Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων. Στοματικές εκδηλώσεις λοιμωδών νόσων. Στοματικές εκδηλώσεις δερματοβλεννογόνιων νόσων. Στοματικές εκδηλώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων. Στοματικές εκδηλώσεις αιματολογικών νοσημάτων και στερητικών καταστάσεων. Πρόληψη καρκίνου του στόματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

 • Σεμιναριακά μαθήματα.
 • Εργαστηριακή άσκηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

 • Παρακολούθηση του 80% των σεμιναριακών παραδόσεων.
 • Επιτυχής περάτωση του 80% των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Επιτυχείς ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις (δύο).
 • Επιτυχής τελική εξέταση.