Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθηματα ΠΠΣ » Στοματολογία ΙΙ 9ο & 10ο εξάμηνο

Στοματολογία ΙΙ (9ο & 10ο εξάμηνο)

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Διδάσκεται το: 9o & 10o Εξάμηνο
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια A. Σκλαβούνου
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας

| Εκπαιδευτικό υλικό | Παραδόσεις | Σεμινάρια | Εργαστηριακή Άσκηση | Εσωτερικός Κανονισμός Κλινικής | Κλινική Άσκηση |

Σκοπός

Η  διάγνωση  και  θεραπεία  των  παθολογικών  καταστάσεων  που  αναπτύσσονται  στη στοματoπροσωπική χώρα, η ικανότητα διενέργειας βιοψίας και η σωστή καθοδήγηση των ασθενών με συστηματικά προβλήματα υγείας στην κατάλληλη ιατρική ειδικότητα.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να  πραγματοποιεί  διαγνωστική  προσέγγιση  επί  τη  βάσει  σωστής  λήψης, διερμηνείας  του  ιστορικού  του  ασθενούς  και  συσχέτισής  του  με  τα  κλινικά ευρήματα.
 2. Να  επιλέγει  τις  αναγκαίες  συμπληρωματικές  παρακλινικές  εξετάσεις  που  μπορεί να απαιτούνται για τη διαγνωστική προσέγγιση σε κάθε ασθενή και να μπορεί να διενεργήσει μία μερική ή ολική βιοψία.
 3. Να  αξιολογεί  τα  ευρήματα  της  κλινικής  εξέτασης  σε  συνδυασμό  με  τα  ευρήματα των συμπληρωματικών εξετάσεων του ασθενούς και να μπορεί να διακρίνει μία καλοήθη ή φλεγμονώδη βλάβη από μία κακοήθη εξεργασία.
 4. Να  εκτιμάει  τα  ιστοπαθολογικά  και  κυτταρολογικά  ευρήματα  σε  σχέση  με  το στοματολογικό πρόβλημα του ασθενούς.
 5. Να εφαρμόζει τη δέουσα εκάστοτε θεραπευτική αγωγή ή να καθοδηγεί τον ασθενή στην κατάλληλη ιατρική ειδικότητα.
 6. Να  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζει  τις  στοματικές  επιπλοκές  από  τη  συστηματική φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς και να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση της στοματικής υγείας.
 7. Να μπορεί να παραθέσει στον ασθενή τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο στόμα και να προτείνει μεθόδους πρόληψης

Περιεχόμενο

Γενετικά σύνδρομα και δυσπλασίες του στόματος, των γνάθων, των σιαλογόνων αδένων και του προσώπου. Στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες στο βλεννογόνο του στόματος. Διαγνωστική προσέγγιση των νόσων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία όγκων και κύστεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική ελκωτικών αλλοιώσεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία ενδοοστικών βλαβών των γνάθων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική παθήσεων των σιαλογόνων αδένων.Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων λοιμωδών νόσων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων δερματοβλεννογόνιων νόσων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων αυτοάνοσων νοσημάτων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων αιματολογικών νοσημάτων και στερητικών καταστάσεων. Πρόληψη καρκίνου του στόματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

 • Σεμινάρια σε ομάδες.
 • Κλινική άσκηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

 • Παρακολούθηση του 80% των σεμιναριακών παραδόσεων.
 • Επιτυχής περάτωση των κλινικών απαιτήσεων.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.