Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Σύνθεση Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμοΒαθμίδα
Υπεύθυνη :
Αφροδίτη Κακάμπουρα Καθηγήτρια
Μέλη : Καρκαζής Ηρακλής Αναπλ. Καθηγητής
  Καλύβας Δήμος Αναπλ. Καθηγητής
  Καββαδία Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια
  Ζηνέλης Σπυρίδων Αναπλ. Καθηγητής
  Κερεζούδης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγητής
  Ραχιώτης Χρήστος Επίκ. Καθηγητής