Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Σύνθεση Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

  • Νικητάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Επιτροπής
  • Κοσιώνη Αναστασία, Καθηγήτρια
  • Καλύβας Δήμος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Κούρτης Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Πεπελάση Ευδοξία, Καθηγήτρια
  • Κερεζούδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Ραχιώτης Χρίστος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Μητσέα Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια