Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Erasmus+

 Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ERASMUS + για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει  δοθεί μία (1) θέση για την ανταλλαγή φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Turun Yliopisto της Φιλανδίας.  

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές που φοιτούν στο τρέχον 4ο εξάμηνο (εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν σε ένα έτος σπουδών)  και μέχρι το 10ο εξάμηνο καθώς και οι  επί πτυχίω φοιτητές. Για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου και τους επί πτυχίω  ισχύει ότι πρέπει να χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits).

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις (που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών)  και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να  αποστείλουν με email: zaxarop[at]dent.uoa[dot]gr μέχρι την Παρασκευή  21 Μαρτίου 2022 τα παρακάτω:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αναλυτική βαθμολογία 
  3. Αντίγραφα διπλωμάτων γλωσσομάθειας (για την αγγλική γλώσσα απαραίτητο επίπεδο Β2).

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν από την γραμματεία για την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης.

 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

 

 

Πρόσκληση & προϋποθέσεις

 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής – Α. Αγουρόπουλος