Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Erasmus+


 

Επείγουσα Ανακοίνωση για την Εισερχόμενη και Εξερχόμενη Κινητικότητα στο Πλαίσιο του ERASMUS+

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας (βλ. http://www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html) και κατόπιν της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ειδικών μέτρων που ανακοινώνονται συνεχώς στη χώρα μας και σε κάθε χώρα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού. 
  • Οι φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες υπάρχει αναστολή λειτουργίας στα Ιδρύματα υποδοχής καλούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπαγόμενοι στην κατηγορία επιστροφής για λόγους ανωτέρας βίας (βλ. ανακοίνωση της 13/3/2020), εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων προς τη χώρα μας. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας των Πανεπιστημίων, επίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιστρέψουν με τους ίδιους όρους. Εφόσον, όμως, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα υποδοχής, τους καλούμε να λάβουν υπόψη τους όλες τις εξελίξεις, τις απαγορεύσεις και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην πόλη/χώρα υποδοχής, πριν λάβουν την τελική προσωπική τους απόφαση παραμονής. 
  • Αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις φοιτητών και καθηγητών οι οποίες θα είχαν έναρξη μετά την 16η Μαρτίου 2020. Οι ανωτέρω φοιτητές-καθηγητές δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό που έχουν δαπανήσει για ακυρωτικά εισιτηρίων, ασφάλιστρα ή ακυρωτικά ασφαλίστρων, προκαταβολή για στέγαση, αφού αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΤΕΔΣ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση με e-mail προς όσους δηλώσουν αναστολή μετακίνησης).
  • Φοιτητές και μέλη του προσωπικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα θα παραμένουν υποχρεωτικά για 14 ημέρες στην οικία τους σε συνθήκες καραντίνας και αν εμφανίσουν συμπτώματα θα επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για οδηγίες.

 Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ERASMUS + για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει δοθεί μία (1) θέση για την ανταλλαγή φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Turun Yliopisto της Φιλανδίας.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές που φοιτούν στο τρέχον 4ο εξάμηνο (εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν σε ένα έτος σπουδών) και μέχρι το 10ο εξάμηνο καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές. Για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου και τους επί πτυχίω ισχύει ότι πρέπει να χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits).

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις (που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών) και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής (5ος όροφος παλαιού κτιρίου γραφείο 16) μέχρι την Τετάρτη 08-04-2020:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Αντίγραφα διπλωμάτων γλωσσομάθειας (για την αγγλική γλώσσα απαραίτητο επίπεδο Β2).

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν από την γραμματεία για την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής – Α. Αγουρόπουλος