Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2024-25

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 παρ.10 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα:
1) Ιατρική Φυσική, 2) Ιατρική Χημεία και 3) Βιολογία


Οι Πτυχιούχοι της Β κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα:
1) Ανατομική (Ι & ΙΙ), 2) Πειραματική Φυσιολογία (Ι & ΙΙ) και 3) Βιολογική Χημεία

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2023-24

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 παρ.10 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Β) Αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα:

Οι Πτυχιούχοι της Β κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα: