Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2020-21

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

Α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ποσοστό κατάταξης 3% επί των εισακτέων ακαδ.έτους 2020-2021

  • Οι Πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα. 1) Ιατρική Φυσική, 2) Ιατρική Χημεία και 3) Βιολογία.
  • Οι Πτυχιούχοι ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα εξεταστούν στα μαθήματα 1) Ανατομία Ι & ΙΙ, 2) Πειραματική Φυσιολογία Ι & ΙΙ και 3) Βιολογική Χημεία Ι &ΙΙ.

Η Συνέλευση ενέκρινε την ύλη των μαθημάτων όπως αυτή ορίστηκε από τους Δ/ντές Εργαστηρίων των αντίστοιχων μαθημάτων για το ακαδ.έτος 2020-2021.

'Υλη Εξετάσεων

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2019-20

Σύμφωνα με το νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013):

Α) Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιοτητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας, με ποσοστό κατάταξης 12% επί των εισακτέων ακαδημαικού έτους 2019/20.

Β) Επίσης αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και οι πτυχιούχοι Ιατρικής με ποσοστό κατάαταξης 3% επί των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2019/20.

Οι πτυχιούχοι της Α κατηγορίας θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Ιατρική Φυσική, 2) Ιατρική Χημεία και 3) Βιολογία
Οι Πτυχιούχοι Ιατρικής θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Ανατομία Ι & ΙΙ, 2) Πειραματική Φυσιολογία και 3) Βιολογική Χημεία Ι & ΙΙ

 'Υλη Εξετάσεων

Κατάταξη Πτυχιούχων Ακαδημαϊκoύ Έτους 2018-19

 Αίτηση [Αρχείο .docx]

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πτυχιούχοι Ιατρικής