Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Οδηγός Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Για εισακτέους εως και το ακαδ. έτος 2019-'20 & για εισακτέους ακαδ. έτους 2020-'21, με πρώτη εγγραφή
στο 3ο εξάμηνο σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Για εισακτέους από ακαδ. έτους 2020-'21, με πρώτη εγγραφή στο 1ο εξάμηνο σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις
Αφορούν στα παρακάτω μαθήματα του παλαιού και νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία – Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος με κωδικό 51045, 1ου εξαμήνου σπουδών
 • Οδοντιατρικά Υλικά με κωδικό 51156, 2ου εξαμήνου σπουδών
 • Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση με κωδικό 51051, 2ου εξαμήνου σπουδών
 • Ιατρική Χημεία με κωδικό 51247, 1ου εξαμήνου σπουδών
 • Βιολογική Χημεία Ι με κωδικό 51248, 2ου εξαμήνου σπουδών
 • Βιολογική Χημεία ΙΙ με κωδικό 51249, 3ου εξαμήνου σπουδών
 • Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό 51252Α, 3ου εξαμήνου σπουδών και Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό 51252Β 4ου εξαμήνου σπουδών
 • Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών με κωδικό 51067, 3ου εξαμήνου
 • Κοινωνική Οδοντιατρική με κωδικό 51186, 5ου εξαμήνου
 • Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος με κωδικό 51187Α, 5ου εξαμήνου
 • Ειδική Νοσολογία με κωδικό 51079, 6ου εξαμήνου
 • Εμφυτεύματα Ι με κωδικό 51044, 6ου εξαμήνου
 • Γενική Χειρουργική με κωδικό 51194, 7ου εξαμήνου
 • Παιδοδοντιατρική Ι με κωδικό 51177, 7ου εξαμήνου
 • Γηροδοντιατρική με κωδικό 51223, 8ου εξαμήνου
 • Νοσοκομειακή Οδοντιατρική με κωδικό 51250, 8ου εξαμήνου
 • Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος με κωδικό 51187, 8ου εξαμήνου
 • Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό 51252Γ, 6ου εξαμήνου
 • Φαρμακολογία Ι με κωδικό 51256, 5ου εξαμήνου
 • Φαρμακολογία ΙΙ με κωδικό 51257, 6ου εξαμήνου