Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Οδηγός Σπουδών » Επεξηγήσεις συντμήσεων

Αίθουσες - Επεξηγήσεις Συντμήσεων

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

 • ΑΑ = Αμφιθέατρο Ανατομικής
 • ΑΕΠ = Αμφιθέατρο “Ευθυμίου Παπαντωνίου”
 • ΑΙ = Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου
 • ΑΜ = Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας
 • ΑΠΑ = Αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής
 • ΑΥ = Αμφιθέατρο Υγιεινής
 • ΑΦΥ = Αμφιθέατρο Φυσιολογίας
 • ΝΑΑΟ = Νέο Αμφιθέατρο Α’ Ορόφου
 • Κ.Φ = Κτίριο Φαρμακολογίας

ΑΙΘΟΥΣEΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • ΑΔΑΟ = Αίθουσα Διδασκαλίας Α’ Ορόφου
 • ΑΔΒΟ = Αίθουσα Διδασκαλίας Β’ Ορόφου
 • ΑΔΓΟ = Αίθουσα Διδασκαλίας Γ’ Ορόφου
 • ΑΔΕΟ = Αίθουσα Διδασκαλίας Ε’ Ορόφου
 • ΑΣΕΟ = Αίθουσα Συνεδριάσεων Ε’ Ορόφου

ΑΙΘΟΥΣEΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • ΑΕΥΟ = Α’ Εργαστήριο Υπογείου Οδοντ/κής, Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης
 • ΒΕΥΟ = Β’ Εργαστήριο Υπογείου Οδοντ/κής
 • ΓΕΥΟ = Γ’ Εργαστήριο Υπογείου Οδοντ/κής
 • ΝΕΠ =  Νέο Εργαστήριο Προσομοίωσης (Υπόγειο Παλαιού Κτιρίου)
 • ΕΑ = Εργαστήριο Μικροσκοπίων - Ανατομίας
 • ΕΒΧ = Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
 • ΕΙ = Εργαστήριο Ιστολογίας
 • ΕΙΣ = Εργαστήριο Ιστολογίας Στόματος
 • ΕΙΦ = Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
 • ΕΜ = Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 • ΕΠΑ = Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
 • ΕΥ = Εργαστήριο Υγιεινής
 • ΕΦΥ = Εργαστήριο Φυσιολογίας
 • ΕΦΑ = Εργαστήριο Φαρμακολογίας
 • ΔΕΠΟΣ = Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Οδοντιατρικής Σχολής
 • ΚΑΟ = Κλινική Α’ Ορόφου
 • ΚΒΟ = Κλινική Β’ Ορόφου
 • ΚΓΟ = Κλινική Γ’ Ορόφου
 • ΚΣΑΑ = Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (Β’ και Γ’ ορόφου)
 • ΚΔΟ = Κλινική Δ’ Ορόφου
 • Κ.ΙΟ = Κλινική Ισογείου Οδοντιατρικής
 • ΝΠΟ = Νέα Πτέρυγα Οδοντιατρικής