Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η πρόταση της Οδοντιατρικής «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία» (ΠΠΑ) με προϋπολογισμό 73.022,37€ και χρονική διάρκεια 1.9.2010 έως 30.8.2012.
Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την εξάσκηση επί τρίμηνο συνολικά 90 τεταρτοετών και πεμπτοετών φοιτητών σε ιδιωτικά οδοντιατρεία, τα οποία ανήκουν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργαζόμενος Φορέας
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Αναλυτικά, η εγκεκριμένη πρόταση.

  • Ανακποινώσεις Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2018-2019
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2017-2018
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2016-2017
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2015-2016
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2014-2015
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2013-2014
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2012-2013
  • Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού έτους: 2011-2012