Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2016-17

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2016-17

19.06.2017 Καθορισμός κριτηρίων επιλογής φοιτητών

06.03.2017  Κατανομή Φοιτητών σε Οδοντιατρεία

26.01.2017 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Κατανομή σε Οδοντιατρεία 2016-17

Καλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση σε Οδοντιατρεία (2016-2017) να προσέλθουν την Παρασκευή 27.01.2017, 12.30 στην Α.Δ.Γ.Ο (αίθουσα διδασκαλίας 3ου ορόφου) προκειμένου να γίνει η κατανομή τους στα οδοντιατρεία.

Στη συνάντηση αυτή, επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία, καθώς και για τις συμβάσεις που θα συμπληρώσουν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Θα παρευρεθεί και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κος Βασίλειος Πανής.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθότι δεν θα υπάρξει άλλη ενημερωτική συνάντηση.

 

20.12.2016 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση σε Οδοντιατρεία 2016-17

Kαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Οδοντιατρεία (1 Φεβρουαρίου – 30 Απριλίου 2017), να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία υποστήριξης της Μονάδας Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων έντυπα ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του (3ου ορόφου νέου κτιρίου, γραφείο Γ5), τηλ: 210-7461133, pfountouli1973[at]gmail[dot]com, κα. Π. Φουντούλη.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών (λήψη αρχείου)

Αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλλουν όσοι από τους φοιτητές έχουν ήδη συμμετάσχει.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Πανής
Αναπληρωτής Καθηγητής