Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017-18

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017-18

Τοποθέτηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017-2018

Σχετικά με  τo Πρόγραμμα Πρακτικής  Άσκησης Φοιτητών σε οδοντιατρεία, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 78 φοιτητές εκ των οποίων βάσει ελέγχου μορίων επελέγησαν συνολικά 63 φοιτητές.
Ο αριθμός φοιτητών (63 άτομα) αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης που εγκρίθηκε μέσω ΕΣΠΑ για την Οδοντιατρική Σχολή (2017-2018).

Επισυνάπτεται η λίστα των φοιτητών - οδοντιάτρων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία, όπως προσέλθουν από την Γραμματεία Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων γραφείο Γ5, 3ος όροφος νέου κτιρίου για να  παραλάβουν τις συμβάσεις Οδοντιάτρων – Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής

 

Ανακοίνωση  Κατανομής Φοιτητών 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία (2017-2018) να προσέλθουν την Δευτέρα 26.03.2018, 11.00 στην αίθουσα μικροσκοπίων 1ου ορόφου νέου κτιρίου, προκειμένου να γίνει η κατανομή τους στα οδοντιατρεία.

Στη συνάντηση αυτή, επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία, καθώς και για τις συμβάσεις που θα συμπληρώσουν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Θα παρευρεθεί και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος κος Βασίλειος Πανής.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθότι δεν θα υπάρξει άλλη ενημερωτική συνάντηση.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής

07.03.2018 Ένταξη Φοιτητών

Με βάση την σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε οδοντιατρεία, επισυνάπτεται η λίστα των φοιτητών που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα

O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής

07.03.2018 Ένταξη Φοιτητών (Αποτελέσματα Κλήρωσης)

Με βάση την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του κου Πανή ενώπιον της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία με την κα ΔΕΡΕΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ και τον κο ΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ παρόντων στις 08/03/2018 ημέρα Πέμπτη στις 12.30μ.μ., για δύο (2) φοιτητές ισοβαθμησάντων έναντι (2) άλλων για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής κληρώθηκαν τα κάτωθι μητρώα.

  • 1451201300058
  • 1451201300147

O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής

05.02.2018  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

05.02.2018  Έναρξη Προγράμματος