Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2018-19

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2018-19


19.07.2019 Nέα έντυπα προς συμπλήρωση

27.06.2019 Νέα έντυπα

22.02.2019  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

22.02.2019  Έναρξη Προγράμματος

 27.03.2019 -  Έπιλογή Φοιτητών

Απόσπασμα Πρακτικών για Πρακτική Ασκηση 2019

Με βάση την σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε οδοντιατρεία, επισυνάπτεται η λίστα των φοιτητών που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.


O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής

 27.03.2019 -  Kατανομή Φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία (2018-2019) να προσέλθουν την Πέμπτη 28.03.2019, 12,30 στην αίθουσα μικροσκοπίων 1ου ορόφου νέου κτιρίου, προκειμένου να γίνει η κατανομή τους στα οδοντιατρεία.

Στη συνάντηση αυτή, επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία, καθώς και για τις συμβάσεις που θα συμπληρώσουν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Θα παρευρεθεί και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος κος Βασίλειος Πανής.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθότι δεν θα υπάρξει άλλη ενημερωτική συνάντηση.


Η Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Βασίλειος Πανής