Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2014-15

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2014-15

11.09.2014 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση σε Οδοντιατρεία 2014-2015

Oι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Οδοντιατρεία μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η αίτηση μπορεί να  παραδοθεί έντυπα στην κα Πόπη Φουντούλη (Γραμματεία Μονάδας Οστεοενσωματούμενων  Εμφυτευμάτων, 3ος όροφος νέου κτιρίου) ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση: pfountouli1973[at]gmail[dot]com με  θέμα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ και το ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ"


Ολοκλήρωση προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2014-2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε οδοντιατρεία, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Ιανουάριος 2015, ολοκληρώθηκε. Οι φοιτητές που ασκήθηκαν ήταν 53. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρίμηνη παρακολούθηση του φοιτητή για 12 ώρες κάθε εβδομάδα σε ένα οδοντιατρείο. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες οδοντιάτρους και φοιτητές ήταν γενικά πολύ θετικές όπως φαίνεται από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν.

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Τζούτζας Καθηγητής