Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Φοιτητές » Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 άρθρο 35, υιοθετεί το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2018-2019

Οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών προκειμένου να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά το βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Ο Σύμβουλος Σπουδών συμβουλεύει και υποστηρίζει, ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης συμβουλεύει και ενημερώνει τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν αναπηρίες, σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.