Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση » Οδοντιατρικό Μάνατζεμεντ

Οδοντιατρικό Μάνατζεμεντ

 

 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των οδοντιάτρων και των εν γένει εργαζομένων στο χώρο της οδοντιατρικής, στις αρχές της διοίκησης μίας σύγχρονης οδοντιατρικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν βασικές αρχές στρατηγικής, διοίκησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι παράγοντες διασφάλισης της ποιότητας της οδοντιατρικής επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα επιδιώκει την εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην διαμόρφωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων, στην εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξή τους, στη σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμών και στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Όσον αφορά τη διοίκηση των ομάδων, έμφαση δίνεται στην προάσπιση της συνεργασίας, στην έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων καθώς και στην δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας

 1. Βασικές έννοιες στρατηγικής για την οδοντιατρική επιχείρηση
 2. Κανόνες ηγεσίας και διοίκησης στην οδοντιατρική
 3. Ηθική και δεοντολογία στην οδοντιατρική
 4. Στρατηγικός σχεδιασμός και στοχοθεσία για την οδοντιατρική επιχείρηση
 5. Κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις
 6. Διαχείριση συγκρούσεων σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις
 7. Ανάπτυξη και διοίκηση ομάδων σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις
 8. Διαχείριση του άγχους στο οδοντιατρείο
 9. Διαχείριση του χρόνου στο οδοντιατρείο
 10. Διοίκηση και βελτίωση ποιότητας στις οδοντιατρικές υπηρεσίες
 11. Αξιολόγηση του προσωπικού σε μία οδοντιατρική επιχείρηση
 12. Προϋπολογισμοί και διαχείριση πόρων οδοντιατρικής επιχείρησης

Πιστοποιητικό συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται μέσα από 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Κάθε ενότητα έχει την ύλη, τις ασκήσεις εφαρμογής που την συνοδεύουν και ένα συνολικό τεστ (περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τις ασκήσεις εφαρμογής της συγκεκριμένης ενότητας).

Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περάσουν όλα τα τεστ με απόδοση άνω του 50% προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα είναι όλο ασύγχρονο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετούν το υλικό μόνοι τους, στο χρόνο που επιλέγουν και στην άνεση του δικού τους χώρου.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 εβδομάδες (3 μήνες), με έναρξη την 1η Μαρτίου 2023.

Το κόστος του προγράμματος είναι 850 ευρώ. Σε εφάπαξ εξόφληση ή στην early bird εγγραφή ο συμμετέχων πληρώνει 740 ευρώ. Η καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις γίνεται : α’ δόση (με την εγγραφή) 250 ευρώ, δεύτερη δόση (2ος μήνας) 300 ευρώ και τρίτη δόση (3ος μήνας) 300 ευρώ.

Πληροφορίες εγγραφής με ανοιχτή λίστα προεγγραφών:

Πληροφορίες: https://www.dentist-edu.cce.uoa.gr/
Tηλ. Γραμματείας: 2107461208, helpdentist.uoa[at]gmail[dot]com