Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση » Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθητικού Προσωπικού Οδοντιατρείου (copy 1)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθητικού Προσωπικού Οδοντιατρίεου - Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας, ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα τους καταστήσουν ικανούς στο να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις υπηρεσίες που καλείται να παράσχει ένας εργαζόμενος ως βοηθητικό προσωπικό οδοντιατρείου. Αναλυτικότερα, σε ένα οδοντιατρείο, το βοηθητικό προσωπικό παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Προετοιμασία οδοντιατρείου. Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων-εξοπλισμού, Εξασφάλιση όρων υγιεινής του χώρου, Προετοιμασία των βασικών εργαλείων εξέτασης, Εξασφάλιση μέτρων προστασίας από λοιμώξεις των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο του ιατρείου.
 2. Συντήρηση μηχανημάτων-αποστείρωση εργαλείων. Ημερήσια συντήρηση οδοντιατρικής μονάδος/αεροσυμπιεστή, Aπολύμανση επιφανειών, Aποστείρωση χειρολαβών, Καθαρισμός, αποστείρωση, ταξινόμηση και αποθήκευση εργαλείων, Eνημέρωση αρχείων αποστείρωσης, 
 3. Γραμματειακή υποστήριξη οδοντιατρείου. Τηλεφωνική επικοινωνία, Αλληλογραφία, Διαδικασίες πληρωμής των εργασιών, Ενημέρωση της κάρτας ή ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή, Έλεγχος αναλωσίμων υλικών και ενημέρωση αποθήκης, στατιστικά στοιχεία.
 4. Προετοιμασία ασθενούς. Υποδοχή και εγκατάσταση του ασθενούς στην οδοντιατρική μονάδα, Εξασφάλιση όρων ατομικής προστασίας του ασθενούς, Ενημέρωση του οδοντιάτρου από το ιστορικό του ασθενούς. Ενημέρωση ασθενή σχετικά με τους οικονομικούς και λοιπούς όρους συνεργασίας. 
 5. Οδοντιατρική εξέταση. Συμμετοχή στη λήψη του ιστορικού του ασθενή, Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης και εμφάνισης ακτινογραφιών, φωτογραφιών κλπ, Ενημέρωση της κάρτας ή ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή.
 6. Οδοντιατρική πράξη. Προετοιμασία για τοπική αναισθησία, Διακίνηση εργαλείων απαραίτητων για κάθε είδος οδοντιατρικής πράξης (προληπτική, θεραπευτική, αποκαταστατική κλπ), Προετοιμασία κατάλληλων υλικών-φαρμάκων, Χρήση VIDEO -φωτογραφικής μηχανής, Οδηγίες στοματικής υγιεινής στον ασθενή ή τον συνοδό.
 7. Oργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου. Διαχείριση αναλωσίμων, οδοντιατρικών υλικών, στατιστικά δεδομένα λειτουργίας οδοντιατρείου, οικονομική διαχείριση οδοντιατρείου, διαχείριση χρόνου και παραγωγικότητας στο οδοντιατρείο.

Γιατί κάποιος να επιλέξει το πρόγραμμα αυτό;

 • Γιατί η Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας έχει αναβαθμίσει τις κλινικές της με 180 πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες, που λειτουργούν θεραπεύοντας οδοντιατρικούς ασθενείς (08.00-17.00, καθημερινά). Οι μονάδες αυτές είναι κατανεμημένες σε 12 Κλινικές, που παρέχουν εξειδικευμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα των οδοντιατρικών πράξεων παρέχοντας την κατάλληλη πρακτική άσκηση, από τον κατάλληλο εκπαιδευτή, στον ίδιο τόπο.
 • Γιατί η κάθε Κλινική διαθέτει οργανωμένη εργαλειοδοσία, σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, για αποστείρωση-απολύμανση εργαλείων και διακίνηση υλικών ώστε ο απόφοιτος να εξασκείται σε κανονικές συνθήκες εργασίας.
 • Γιατί η οδοντιατρική σχολή της Αθήνας στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (ΔΕΠ και συνεργάτες οδοντίατρους που ασχολούνται με την εκπαίδευση των φοιτητών), νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που εξασφαλίζουν το πλέον κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον για την απόκτηση των γνώσεων και κυρίως την πρακτική εξάσκηση για ένα πλήρως καταρτισμένο Βοηθό Οδοντιατρείου.
 • Γιατί με τη διετή αυτή φοίτηση ο απόφοιτος μπορεί να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις του σύγχρονου επαγγέλματος συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική εμπειρία.
 • Το μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της οδοντιατρικής σχολής και τη συντήρηση των δομών αποστείρωσης για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
 • Στους επιτυχόντες στην αξιολόγηση των διδακτικών ενοτήτων όλων των μαθημάτων του προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρονική διάρκεια προγράμματος: 2 έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα)

 • Εarly bird εγγραφή με 15% έκπτωση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Κόστος συμμετοχής μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2023: 3.500 Ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dentist-edu.cce.uoa.gr/ και https://helpdentist.cce.uoa.gr/ , https://helpdentist.cce.uoa.gr/
Η σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/helpdentistinGreece/ 

Επικοινωνία email: helpdentist-cce[at]uoa[dot]gr  και helpdentist.uoa[at]gmail[dot]com
Τηλ. Γραμματείας: 210 7461208

Επιστημονική και ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγράμματος: Μαρία Αντωνιάδου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ