Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

 

Διοίκηση
Πρόεδρος: Καθηγητής
Γεώργιος Ηλιάδης
Αναπλ. Πρέδρου:Καθηγήτρια Αικατερίνη Καραγιάννη
 
Διευθυντές Τομέων
Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Ουλής

Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής Καθηγητής:
Ιωάννης Τζούτζας
Προσθετολογίας Αναπλ. Καθηγητής:
Ηρακλής Καρκαζής
Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Τσιχλάκης
Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Καθηγήτρια:
Ευθυμία Κιτράκη