Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

 

Διοίκηση
Πρόεδρος: Καθηγητής
Φοίβος Μαδιανός
Αναπλ. Πρέδρου:
Καθηγητής Βασίλειος Πανής
 
Διευθυντές Τομέων
Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Επίκ. Καθηγητής:
Βασίλειος Παπαϊωάννου

Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής Καθηγητής:
Μαρία Γεωργοπούλου
Προσθετολογίας Αναπλ. Καθηγητής:
Ηρακλής Καρκαζής
Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Τσιχλάκης
Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Καθηγητής:
Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος