Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι ο Πρόεδρος, η Συνέλευση, οι Διευθυντές των Τομέων και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με διετή θητεία, οι Διευθυντές Τομέων και όλοι οι εκπρόσωποι στη Συνέλευση, με ετήσια θητεία.

Η Σχολή υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία, η οποία ασχολείται με διοικητικά θέματα (προκηρύξεις, κρίσεις, εκλογές, διορισμοί μελών ΔΕΠ κτλ) και με θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος έχουν συσταθεί οι παρακάτω επιτροπές: 

 • Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
  Πρόεδρος Επιτροπής, Καθηγητής κ. Ιωάννης Βρότσος
  Εκπρόσωπος - Α' Τομέα, Καθηγητής κ. Ουλής Κωνσταντίνος
  Εκπρόσωπος - Β' Τομέα, Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπομπέτσης
  Εκπρόσωπος - Γ' Τομέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αναστασία Κοσιώνη
  Εκπρόσωπος - Δ' Τομέα, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δήμος Καλύβας
  Εκπρόσωπος - Ε' Τομέα, Καθηγήτρια κ. Ευθυμία Κιτράκη
 • Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  Διευθυντής: Καθηγητής κ. Τσιχλάκης Κωνσταντίνος
  Συντονίστρια Βασικών Επιστημών: Καθηγήτρια κ. Ευθυμία Κιτράκη
 • Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζούτζας
  Μέλη Επιτροπής:  Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κούρτης Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τζέρμπος Φώτης , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Πεπελάση Ευδοξία,  Επίκουρος Καθηγητής κ. Τόσιος Κωνσταντίνος,  Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γκιζάνη Σωτηρία, Επίκουρος Καθηγητής κ. Σιλβέστρος Σπύρος, Συνεργάτης κ. Καβαδέλλα Αργυρώ
 • Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α)
  Πρόεδρος: Καθηγήτρια κ. Αφροδίτη Κακάμπουρα
  Μέλη: Καθηγητής κ. Ηλιάδης Γεώργιος, Καθηγήτρια κ. Κιτράκη Ευθυμία, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Κοσιώνη Αναστασία, Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαϊωάννου Βασίλειος

 • Δεοντολογίας Ερευνας
  Πρόεδρος: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ουλής
  Μέλη: Καθηγήτρια Αικ. Καραγιάννη, Καθηγητής Μ.Χαμπάζ, Αναπλ.Καθηγητής Η.Καρκαζής, Επικ.Καθηγητής Κ.Τόσιος, Επικ.Καθηγητής Χ.Ραχιώτης
 • Οικονομικής Διαχείρισης και Διαγωνισμών, υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γεώργιος Ηλιάδης
 • Σύνδεσης με την Κοινωνία, υπεύθυνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αναστασία Κοσιώνη
  Μέλη Επιτροπής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τζέρμπος Φώτης, Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γκιζάνη Σωτηρία,  Επίκουρος Καθηγητής κ. Ζηνέλης Σπύρος, Λέκτορας κ. Αντωνιάδου Μαρία
 • Επιτροπή Σπουδαστηρίου, υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βασίλης Πανής
  Μέλη Επιτροπής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικητάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαβασιλείου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής κ. Παπαϊωάννου Βασίλειος
 • Επιτροπή Λοιμώξεων και Υγιεινής Χώρων, υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζούτζας.
  Μέλη Επιτροπής: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Πανής Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τζέρμπος Φώτης , Επίκουρος Καθηγητής κ. Κοζυράκης Κωνσταντίνος, Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Πιπέρη Ευαγγελία.
 • Επιστημονική υπεύθυνη Ιστοσελίδας Τμήματος,  Καθηγήτρια κ. Αικ. Καραγιάννη.