Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι » Μητρώο Γνωστικών Αντικειµένων

Μητρώο Γνωστικών Αντικειµένων Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η Σύγκλητος στη Συνεδρίασή της στις 6-7-2023 αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 4957/2022
 • Τις διατάξεις του άρθρου 426 παρ. 1 του Ν.4957/2022
 • Τις διατάξεις του άρθρου 463 παρ. 1 και 2 του Ν.4957/2022
 • Την Υ.Α. Φ.122.1/54846/ζ2/17-5-2023 (ΦΕΚ 3295/β/18-5-2023) με την οποία παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης μητρώων γνωστικών αντικειμένων της παρ. 1 του άρθρου 463 του Ν. 4957/2022 έως 31-8-2023
 • Την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας στις 29-6-2023
 • Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής στις 7-12-2022

Εγκρίνει το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων της Οδοντιατρικής Σχολής ως εξής:

ΤομέαςΓνωστικά Αντικείµενα
Κοινωνικής Οδοντιατρικής
 • Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
 • Ορθοδοντική
 • Παιδοδοντιατρική

Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής

 • Οδοντική Χειρουργική
 • Ενδοδοντία
 • ΠεριοδοντολογΙα
 • Οδοντιατρική Επαγγελµατική Πρακτική

Προσθετολογίας

 • Ακίνητη Προσθετική
 • Κινητή Προσθετική
 • Γηροδοντιατρική
 • Γναθοπροσωπική Προσθετική

Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος

 • Στοματολογία
 • Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 • Γναθοπροσωπική Χειρουργική
 • Στοµατική Χειρουργική
 • Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
 • Ιατροδικαστική του Στόματος
 • Παθολογία και Αντιµετώπιση Κρανιογναθικών Διαταραχών &  Στοματοπροσωπικού Πόνου

Βασικών Επιστημών
& Βιολογίας Στόματος

 • Βιολογία Στόµατος-Γενετική
 • Μικροβιολογία και Ανοσοβιολογία Στόµατος
 • Οδοντιατρικά Βιοϋλικά