Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι » Κατάταξη Σχολής

Για άλλη μια χρονιά η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 100 καλύτερες του κόσμου!

Ανακοινώθηκαν από το ShanghaiRanking Consultancy, στο πλαίσιο της δράσης Academic Ranking of World Universities (ARWU), οι επιμέρους κατατάξεις των Πανεπιστημίων παγκοσμίως για το 2023. Πρόκειται για την κατάταξη ή «λίστα» της Σανγκάης όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, για τέταρτη φορά από το 2017, βρίσκεται στο top 100 των Οδοντιατρικών Σχολών παγκοσμίως (https://www.shanghairanking.com/), ενώ άλλες τρεις φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα βρισκόταν στις θέσεις 100-150.

Εντυπωσιακή είναι η επίδοση στους δείκτες CNCI (αριθμός ετεροαναφορών για κάθε άρθρο) με 83.2/100 και ΙC (ποσοστό δημοσιευμένων άρθρων με διεθνή συνεργασία) με 88,6/100, ξεπερνώντας κατά πολύ την αντίστοχη βαθμολογία σημαντικών Οδοντιατρικών Σχολών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Mε τη διάκριση αυτή η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση μεταξύ των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας, αλλά και μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ όλων των Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα του ακαδημαϊκού της προσωπικού και την προσήλωσή της στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Η Οδοντιατρική Σχολή στη θέση 70 παγκοσμίως, και στη θέση 23 στη δυτική Ευρώπη, βάσει του Scimago Institutions Rankings για το 2023

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διατηρεί υψηλή θέση στην κατάταξη των οδοντιατρικών σχολών το 2023, βάσει του Scimago Institutions Rankings.

Η Σχολή μας καταλαμβάνει την 70η θέση μεταξύ όλων των οδοντιατρικών σχολών παγκοσμίως, και την 23η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της δυτικής Ευρώπης. Η αξιολόγηση βασίζεται σε τρεις ομάδες κριτηρίων:

  • Έρευνα (50%)
  • Καινοτομία (30%)
  • Κοινωνικός αντίκτυπος (20%)

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων περιγράφεται αναλυτικά εδώ.

Στις θέσεις 51-70 παγκοσμίως, η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την κατάταξη της QS (Quacquarelli Symonds)

 

Μια  ακόμα πολύ μεγάλη  διάκριση  για την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds) για το 2022 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της κατάταξης η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, κατατάσσεται στις θέσεις 51-70 μεταξύ των 70 καλύτερων Οδοντιατρικών Σχολών του κόσμου και των 30 ευρωπαϊκών.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/dentistry

Η σημασία της συγκεκριμένης επιτυχίας αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι για τέταρτη φορά η Οδοντιατρική Σχολή εισέρχεται στις 70 καλύτερες σχολές Οδοντιατρικής παγκοσμίως.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό  τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη. Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτούνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Μεταξύ 2017 και 2021 η QS συγκέντρωσε πάνω από 130.000 ερωτηματολόγια ακαδημαϊκών  από όλο τον κόσμο. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Οδοντιατρικών σχολών  για το 2022 είναι  30%.
  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών:  Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2017 και 2021. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook, η Google, η Wells Fargo, η Bank of America κ.α Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις οδοντιατρικές  σχολές είναι 10%.
  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό καθηγητών και ερευνητών. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των οδοντιατρικών σχολών  για το 2022  είναι 30%.
  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των οδοντιατρικών σχολών  για το 2022 είναι 30%.

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, την τελευταία πενταετία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100. Η βαθμολογία της σχολής είναι εντυπωσιακά υψηλή  στον δείκτη της ερευνητικής παραγωγής και την κατατάσσει στην 36η θέση παγκοσμίως στο εν λόγω κριτήριο   και στο δείκτη h-index, όπου κατατάσσεται αντίστοιχα στην 33η θέση παγκοσμίως, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας απέναντι στη Σχολή και την σημαντική απήχηση του ερευνητικού έργου που συντελείται σε αυτή. 

Περισσότερα