Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Δραστηριότητες 2018

Δελτίο
Εγγραφής
2018
  • Η Συμμετοχή του Οδοντιάτρου στην Αντιμετώπιση του Ογκολογικού Ασθενούς.
  Δομή Προγράμματος
   
  • 22 και 23 Ιουνίου 2018
    Χειρουργικές επεμβάσεις του στόματος στο οδοντιατρείο
  Δομή Προγράμματος

  • 21,22 Απριλίου και 9,10 Ιουνίου 2018
    Γναθοπροσωπική Ακτινολογία με έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνικές & στην Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία
  Δομή Προγράμματος

  Δομή Προγράμματος

Δραστηριότητες 2017

Πρόγραμμα
Δραστηριοτήτων
2017
Δελτίο
Εγγραφής
2017

Δραστηριότητες 2016