Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Δραστηριότητες 2018

  Δελτίο
Εγγραφής
  • Η Συμμετοχή του Οδοντιάτρου στην Αντιμετώπιση του Ογκολογικού Ασθενούς.
  Δομή Προγράμματος
  Δομή Προγράμματος
  •  Γναθοπροσωπική Ακτινολογία με έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνικές
    & στην Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (α΄& β' μέρος)
 

Δομή Προγράμματος