Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Δραστηριότητες 2018

Δελτίο
Εγγραφής
     
  • Αποκατάσταση κατάγματος και κλείσιμο μεσοδοντίων διαστημάτων
  Δομή Προγράμματος
   
  • Η Συμμετοχή του Οδοντιάτρου στην Αντιμετώπιση του Ογκολογικού Ασθενούς.
  Δομή Προγράμματος
  Δομή Προγράμματος
  • Γναθοπροσωπική Ακτινολογία με έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνικές
    & στην Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (α΄& β' μέρος)
Πρακτικές Πληροφορίες:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, (α΄& β΄ μέρος), καθώς και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά την ολοκλήρωση τους, εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης της δραστηριότητας.
Τέλος, για τους οδοντιάτρους που επιθυμούν την έκδοση πιστοποιητικού αδειοδότησης για την εγκατάσταση ορθοπαντομογράφου σε οδοντιατρείο, η δραστηριότητα περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή, όπου απαιτείται, η παρακολούθηση στην κλινική της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, (πέντε βάρδιες, πρωινές: 900-1200 ή απογευματινές: 1300-1600), σε ημέρες που θα δηλώνουν οι ίδιοι, σε συνεννόηση με τη γραμματεία της κλινικής, στα τηλέφωνα 210 746 1179 & 1279.

  Δομή Προγράμματος