Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή

Το τμήμα

1ος Τομέας
Κοινωνικής Οδοντιατρικής
2ος Τομέας
Οδοντικής Παθολογίας
& Θεραπευτικής
3ος Τομέας
Προσθετολογίας
4ος Τομέας
Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
5ος Τομέας
Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος
Άλλες
Μονάδες

Εργαστήριο Προληπτικής
& Κοινωνικής Οδοντιατρικής


Εργαστήριο
Οδοντικής Χειρουργικής
Εργαστήριο Προσθετικής Κλινική Στοματολογίας
&
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
Εργαστήριο Βιοϋλικών Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων
Εργαστήριο Ορθοδοντικής Εργαστήριο
Ενδοδοντίας
  Κλινική Στοματικής
& Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών

Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος
Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Εργαστήριο Περιοδοντολογίας  
Κλινική Διαγνωστικής
&
Ακτινολογίας Στόματος


Εργαστήριο Βιολογίας Στόματος
Μονάδα Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενή
 
Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

    Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης