Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή

Το τμήμα

1ος Τομέας
Κοινωνικής Οδοντιατρικής
2ος Τομέας
Οδοντικής Παθολογίας
& Θεραπευτικής
3ος Τομέας
Προσθετολογίας
4ος Τομέας
Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος
5ος Τομέας
Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος

Εργαστήριο Προληπτικής
& Κοινωνικής Οδοντιατρικής


Εργαστήριο
Οδοντικής Χειρουργικής
Εργαστήριο Προσθετικής Κλινική Στοματολογίας
&
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
Εργαστήριο Βιοϋλικών
Εργαστήριο Ορθοδοντικής Εργαστήριο
Ενδοδοντίας
  Κλινική Στοματικής
& Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών

Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Εργαστήριο Περιοδοντολογίας  
Κλινική Διαγνωστικής
&
Ακτινολογίας Στόματος


Εργαστήριο Βιολογίας Στόματος
      Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου  
 
Άλλες Μονάδες 
Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος Μονάδα Γναθοπροσωπικής Προσθετικής Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Κέντρο Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων Μονάδα Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενή