Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τηλεκπαίδευση

Οδηγίες για Διδασκαλία από Απόσταση από την Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Meet

Είσοδος στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365  (Δημιουργία Λογαριασμού & Δημιουργία Διάλεξης)
Οδηγίες για τη δημιουργία διάλεξης μέσω Skype for Business
Οδηγίες για συμμετοχή σε διάλεξη μέσω Skype for Business
Ανοικτά Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα Οδοντιατρικής 

 ΖΩΝΤΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σύνδεσμοι

Έγγραφα


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Διαδικασία εκλογής ΔΕΠ 

Υπόδειγμα βιογραφικού για την Ιστοσελίδα


AnyDesk