Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τηλεκπαίδευση

Οδηγίες για Διδασκαλία από Απόσταση από την Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου


Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης UoA Webex


Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Meet

Είσοδος στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 
(Eγκατάσταση MS Office Academic Edition)
Οδηγίες για τη δημιουργία διάλεξης μέσω Skype for Business
Οδηγίες για συμμετοχή σε διάλεξη μέσω Skype for Business
Ανοικτά Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα Οδοντιατρικής 

 ΖΩΝΤΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Μεταδόσεις διαλέξεων από την Αίθουσα (Α.Δ.Β.Ο.)

Σύνδεσμοι

Έγγραφα


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Διαδικασία εκλογής ΔΕΠ 

Υπόδειγμα βιογραφικού για την Ιστοσελίδα


AnyDesk