Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Έγγραφα


Τηλεκπαίδευση

Οδηγίες για Διδασκαλία από Απόσταση από την Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου


Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης UoA Webex


Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Google Meet

Είσοδος στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365
(Eγκατάσταση MS Office Academic Edition)
Ανοικτά Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα Οδοντιατρικής


Κατατακτήριες Εξετάσεις

Διαδικασία εκλογής ΔΕΠ

Υπόδειγμα βιογραφικού για την Ιστοσελίδα


AnyDesk