Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στην Οδοντιατρική Επιστήμη, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά των κατόχων του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1427/26.04.2018)

Χρήσιμο υλικό

Οδηγίες συγγραφής και εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής

Οδηγίες τελικής  συγγραφής και εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής