Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματολογία"

  Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 676/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21107 Η προθεσμία υποβολής...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 675/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21106 Η προθεσμία...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 678/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21105 Η προθεσμία...


14-04-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας


12-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική και Οδοντιατρικά Υλικά"

  Τομέας Προσθετολογίας Αριθμός προκήρυξης: 673/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική και Οδοντιατρικά Υλικά»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21013 Η προθεσμία...


16-03-2021 Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Γνωστικό Αντικείμενο Μοριακή Βιολογία - Γενετική

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ’ αριθ. 5η/10-03-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης για την πρόσληψη...


15-02-2021 Προκήρυξη μιας (1) Θέσης ΔΕΠ Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 57426/1-12-2020 - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20167 Η προθεσμία υποβολής...


Αποτελέσματα 51 μέχρι 60 από τα συνολικά 471