Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

09-05-2022 Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για θητεία από 1.9.2022 έως 31.8.2024.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» Το άρθρο 23, του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση...


04-05-2022 Προκήρυξη για ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής με τριετή θητεία (2022-)

 Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ...


04-05-2022 Προκήρυξη για ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προληπτικής & Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής με τριετή θητεία (2022-)

 Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ...


29-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ακίνητη Προσθετική"

  Τομέας Προσθετολογίας   Αριθμός προκήρυξης: 14486/16-02-2022 - Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ27189 Η...


28-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 15137/17-02-2022 - Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία»  Κωδικός...


28-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ορθοδοντική"

  Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής   Αριθμός προκήρυξης: 14437/16-02-2022 - Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:...


28-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος"

  Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος   Αριθμός προκήρυξης: 14402/16-02-2022 -  Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Διαγνωστική και Ακτινολογία...


28-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Νοσοκομειακή Οδοντιατρική"

  Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος   Αριθμός προκήρυξης: 14476/16-02-2022 - Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό  αντικείμενο «Νοσοκομειακή...


27-04-2022 Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 17141/22-02-2022 - Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ27156 Η προθεσμία υποβολής...


Αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 518