Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

18-06-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας   Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για...


18-06-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής   Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική...


17-06-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής   Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα...


03-06-2021 Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την Ανακήρυξη Υποψηφίων στις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

  Σήμερα, 3 Ιουνίου 2021 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής, παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου Καθηγητή...


03-06-2021 Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την Ανακήρυξη Υποψήφιων στις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

  Σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2021 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση της...


02-06-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2021-22 & 2022-23

Κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής στην Ακίνητη και Κινητή Προσθετική και στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή (ΚΣΑΑ) πραγματοποιούνται προσθετικές αποκαταστάσεις σε...


31-05-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Σύμφωνα: με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση...


31-05-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος με Ετήσια Θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022

Σύμφωνα: με τους διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία τους ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και τους διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


31-05-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας με Ετήσια Θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022

Σύμφωνα: με τους διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία τους ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και τους διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση...


Αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 471