Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

06-07-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής    Αριθμός προκήρυξης: 37509/14-04-2022 -  Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία»  Κωδικός...


04-07-2022 Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οδοντιατρικής

  Σας γνωρίζουμε, ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28-6-2022 για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματός μας, με ετήσια θητεία (από 1-9-2022 έως 31-8-2023) εξελέγησαν  οι παρακάτω: Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής:...


17-06-2022 Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας

  Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας. Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε...


17-06-2022 Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

  Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος. Η...


17-06-2022 Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

  Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος. Η...


17-06-2022 Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

  Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής. Η...


17-06-2022 Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

  Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής. Η Εφορευτική Επιτροπή...


16-06-2022 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος, σύμφωνα με το...


16-06-2022 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

  Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, σύμφωνα με το...


16-06-2022 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας

  Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας, σύμφωνα με το Ν.4485/2017 άρθρο 27, το Ν....


Αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 518