Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

29-09-2021 Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής

Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών   για την ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής   Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή...


24-09-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας με Τριετή Θητεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ...


10-09-2021 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής με Τριετή Θητεία

  Σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ...


06-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης:"Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο ΕΚΠΑ"

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού...


24-06-2021 Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντών Τομέων Τμήματος Οδοντιατρικής

  Σας γνωρίζουμε, ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 23-6-2021 για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματός μας, με ετήσια θητεία (από 1/9/2021 έως 31/8/2022) εξελέγησαν  οι παρακάτω: Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής:...


18-06-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος   Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η...


18-06-2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος   Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα...


Αποτελέσματα 21 μέχρι 30 από τα συνολικά 471