Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

16-06-2022 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

  Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, σύμφωνα με το...


16-06-2022 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής

  Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής, σύμφωνα με το Ν.4485/2017 άρθρο 27,...


10-06-2022 Προκήρυξη για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Γνωστικό Αντικείμενο Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική με εξειδίκευση στη Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής-Τραχήλου

  Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ’ αριθ. 8η/7-6-2022 συνεδρίασή της έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν....


10-06-2022 Προκήρυξη για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Γνωστικό Αντικείμενο Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική με Εξειδίκευση στην Ορθογναθική Χειουργική

  Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ’ αριθ. 8η/7-6-2022 συνεδρίασή της έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν....


01-06-2022 Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2021-22

  Καλείστε στην 8η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου ορόφου του παλαιού κτιρίου. Επισυνάπτεται...


30-05-2022 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος

  Σύμφωνα: με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


30-05-2022 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος

Σύμφωνα: με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


30-05-2022 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας

Σύμφωνα: με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


30-05-2022 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής

Σύμφωνα: με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


30-05-2022 Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Σύμφωνα: με το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017 υπουργική απόφαση του...


Αποτελέσματα 21 μέχρι 30 από τα συνολικά 518