Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

13-06-2018 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστ. Οδοντικής Χειρουργικής

Σας γνωρίζουμε ότι η Διευθύντρια του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, όρισε την Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής  του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής...


06-06-2018 Προκήρυξη για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής με τριετή θητεία

Συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α') “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” Προκυρήσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή...


25-05-2018 Προκήρυξη μιας Θέσης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

  Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1718020586/7-3-2018 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική...


04-05-2018 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής, όρισε την Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής σύμφωνα με το Ν. 4485/2017,...


24-04-2018 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής με τριετή θητεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α΄)  "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 279