Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

01-12-2022 Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

  Καλούντα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος στην 3η συνεδρίαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο του παλαιού...


03-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Μελών που θα Απαρτίσουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΕΚΠΑ

  Για την ανάδειξη των μελών που θα απαρτίσουν την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου...


20-10-2022 Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

  Καλούνται τα Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής στην 2η συνεδρίαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26-10-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο του...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (αρ.5)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (αρ. 4)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (Αρ. 3)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (Αρ.2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (ΑΡ. 1)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


08-09-2022 Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής

  Καλείστε στην 1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-09-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο του παλαιού...


05-08-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-23 στο ΕΚΠΑ"

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 519