Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

17-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ κατά το Ακαδημαϊκό Ετος 2020-2021

  Ο Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ορθοδοντική"

  Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής Αριθμός προκήρυξης: 1192/11-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21115 Η προθεσμία υποβολής...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματολογία"

  Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 676/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21107 Η προθεσμία υποβολής...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 675/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21106 Η προθεσμία...


15-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 678/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21105 Η προθεσμία...


14-04-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας


12-04-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική και Οδοντιατρικά Υλικά"

  Τομέας Προσθετολογίας Αριθμός προκήρυξης: 673/08-01-2021 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική και Οδοντιατρικά Υλικά»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21013 Η προθεσμία...


16-03-2021 Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Γνωστικό Αντικείμενο Μοριακή Βιολογία - Γενετική

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ’ αριθ. 5η/10-03-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης για την πρόσληψη...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 423