Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

20-11-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής   Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1617031620/30-6-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» ...


20-11-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής   Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1617035873/3-8-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» ...


20-11-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1617031622/30-6-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική...


20-11-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1617035913/3-8-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» ...


20-11-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική"

  Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής Τομέας Προσθετικής Αριθμός προκήρυξης: 1617035875/3-8-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 256