Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

11-09-2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Eπαναπροκήρυξη της υπ' αριθμ. 54841 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής...


25-07-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματολογία"

  Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 1617021384/8-3-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία»   Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2602 Η προθεσμία...


25-07-2017 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Κινητή Προσθετική"

  Τομέας Προσθετικής Αριθμός προκήρυξης: 1617023112/3-4-2017 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2616 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων...


24-07-2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας / Νέα Πρόσκληση για το Aκαδημαϊκό Eτος 2017-18

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 231