Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

10-01-2021 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 40864/29-9-2020 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:...


08-12-2020 Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 33659/7-7-2020 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ19074 Η προθεσμία υποβολής...


04-11-2020 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα Οργανα του Τμήματος.

  Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα όργανα του Τμήματος. Η Εφορευτική Επιτροπή...


14-10-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα Οργανα του Τμήματος

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ προσκαλεί τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη του...


25-09-2020 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 28791/29-5-2020 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ...


25-09-2020 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών"

  Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος Αριθμός προκήρυξης: 28790/29-5-2020 - Μία θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17995 Η προθεσμία...


23-09-2020 2η πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν ήδη το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 411