Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

23-11-2018 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής Αριθμός προκήρυξης: 1718039100/9-8-2018 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9033 Η προθεσμία...


15-10-2018 Προκήρυξη μιας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Ορθοδοντική"

Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής Αριθμός προκήρυξης: 1718031462/12-6-2018 - Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική»  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8298 Η προθεσμία υποβολής...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 305