Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκηρύξεων

Διοικητικές Πράξεις - Προκηρύξεις Θέσεων - Εισηγητικές Επιτροπές

09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (αρ.5)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (αρ. 4)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (Αρ. 3)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (Αρ.2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


09-09-2022 Εκλογή Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (ΑΡ. 1)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και...


08-09-2022 Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής

  Καλείστε στην 1η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-09-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο του παλαιού...


05-08-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-23 στο ΕΚΠΑ"

  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους...


07-07-2022 Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2021-22

  Καλείστε στην 9η συνεδρίαση της Συνέλευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που θα γίνει την Τετάρτη 20-07-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 5ο όροφο του παλαιού κτιρίου. Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο...


06-07-2022 Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

  Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής    Αριθμός προκήρυξης: 37509/14-04-2022 -  Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία»  Κωδικός...


04-07-2022 Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Οδοντιατρικής

  Σας γνωρίζουμε, ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28-6-2022 για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματός μας, με ετήσια θητεία (από 1-9-2022 έως 31-8-2023) εξελέγησαν  οι παρακάτω: Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής:...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από τα συνολικά 516